Viihtyisän toimiston sisustaminen

Toimisto on parhaimmillaan työntekijöiden viihtyisä työpaikka, jossa on kaikki tarvittavat työvälineet ja jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on mietitty juuri heidän toiveitaan ja tarpeitaan ja pahimmillaan meluisa, vetävä ja kolkko työtila, jossa istutaan pakon sanelemana kelloa vilkuillen. Jotta sinun toimistosi olisi työtekijöillesi ensimmäisen vaihtoehdon kaltainen työpaikka, kannattaa toimiston sisustuksen suunnitteluun käyttää riittävästi aikaa. Tässä artikkelissa annan vinkkejä toimiston sisustukseen.

Kaikkein tärkeintä on suunnitella tilat siten, että ne vastaavat juuri sinun työntekijödesi tarpeita ja toiveita. Jos toimistossa tehdään paljon istumatyötä, tulee työntekijöillä olla mahdollisuus vaihtaa työasentoaa ja hyödyntää esimerkiksi seisomatyöpisteitä ja erilaisia istuimia. Jos toimistossa vietetään paljon aikaa palavereissa ja neuvotteluissa, on ehdottoman tärkeää panostaa mukaviin tuoleihin. Nojatuoli ja tukeva rahi on mukava työpiste silloin, kun täytyy tehdä ajatustyötä tai soittaa pitkiä puheluita. 

Useimmat työntekijät haluavat tehdä työtä hiljaisuudessa. Koska toimistossa ei voi vaatia täyttä hiljaisuutta, kannattaa erilaiset tarpeet huomioida tilasuunnittelussa. Äänieristettyjä tiloja voi rakentaa hiljaisuutta kaipaaville ja jättää yhteistilat kevyemmän rupattelun paikoiksi. Tällaiset tilat ovat olennaisia, jotta yhteisöllisyys lisääntyy. Työntekijöiden tapaaminen esimerkiksi lounaalla tai kahvitiloissa lisää myös eri osastojen välistä yhteistyötä ja yhteisideointia, mikä on merkittävä tekijä yrityksen kasvun lisäämiseksi. 

Toimiston viihtyisyyttä lisää myös yhteiset pelisäännöt, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan. Yhteiset rutiinit esimerkiksi kahvitilojen ylläpidon suhteen auttavat pitämään sopua yllä ja toisaalta työyhteisön perinteiset juhlat, esimerkiksi kesä virkistyspäivät tai perjantapullon arpominen lisäävät työyhteisön keskinäistä sitoutumista ja motivaatiota. On tärkeää voida tarjota ja mahdollistaa työyhteisölle erilaisia aktiviteettaja niin työajalla kuin sen ulkopuolellakin. Harva muistaa ikuisesti keskiviikon myyntipalaveria mutta keskikesän perinteiset toimisto-olympialaiset jäävät varmasti mieleen!